Hệ thống đã ngưng tiếp nhận hồ sơ, để nộp hồ sơ người dân/doanh nghiệp vui lòng truy cập
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn).V/v triển khai thực hiện Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 6)V/v cập nhật, niêm yết, triển khai thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấnTuyên truyền viên pháp luật phường Đa Kao năm 2024Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 202410 ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CĂN CƯỚC 2023
HOTLINE: (028)3910.2126

THÔNG BÁO


 • ... • Để đăng nhập và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, cá nhân có thể làm theo các bước sau đây:

  Bước 1: Truy cập vào trang website Cổng dịch vụ công quốc gia [dichvucong.gov.vn]. Nếu bạn chưa có tài khoản đăng nhập có thể thực hiện đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn. Sau đó bạn sẽ được cấp một "tài khoản cấp Cổng dịch vụ công quốc gia". Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể đăng nhập Cổng DVCQG bằng cách sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an hoặc tài khoản cấp bởi Bưu điện Việt Nam.

  Thông báo: Chỉ sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập Cổng DVCQG từ 01/7/2024: Căn cứ theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ, kể từ ngày 01/7/2024, cá nhân chỉ sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID do Bộ Công an cung cấp để liên kết đăng nhập và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

  Cá nhân đồng thời có cả tài khoản cấp bởi Cổng DVCQG và tài khoản VNeID cần thực hiện liên kết tài khoản. Công dân cập nhật số CCCD trong tài khoản cấp bởi Cổng DVCQG với Cơ sở dữ liệu về Dân cư theo hướng dẫn sau khi đăng nhập.

  Nếu thông tin đã được cập nhật, bạn thực hiện đăng nhập bằng tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an (sử dụng tài khoản/mật khẩu hoặc sử dụng Quét mã QR trên ứng dụng VNeID) và hệ thống tự động thực hiện liên kết tài khoản.

  Như vậy, nếu như trước đây, để đăng nhập bằng tài khoản CDVCQG, công dân cần nhập các thông tin gồm: Số CCCD, mật khẩu và mã xác nhận. Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP xác nhận về số điện thoại đăng ký > nhập mã OTP và "xác nhận" để đăng nhập vào Cổng DVCQG thì từ ngày 01/7/2024 công dân có thể liên kết và sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập CDVCQG an toàn, thuận tiện hơn.

  Bước 2: Sau khi đăng nhập CDVCQG thành công. Bạn nhấn chọn "Dịch vụ công trực tuyến" để xem danh sách hoặc tìm kiếm các dịch vụ công trực tuyến cần giải quyết.

  Bước 3: Người dùng tìm kiếm dịch vụ công theo từ khóa hoặc lọc dịch vụ công trực tuyến bằng cách lựa chọn các thông tin phù hợp với nhu cầu.

  Bước 4: Chọn dịch vụ công trực tuyến phù hợp và làm theo hướng dẫn chi tiết của Cổng dịch vụ công.


 • 1. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

  Căn cứ tại Điều 2, Khoản 3 về giải thích thuật ngữ trong Thông tư 26/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

  Theo đó, dịch vụ công (DVC) trực tuyến là hình thức thực hiện các giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp, tổ chức, công dân với nhà nước nhằm thực hiện các thủ tục hành chính. Hệ thống được thiết lập và hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, công dân, doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính đơn giản, không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm tiết kiệm chi phí đi lại và công sức làm việc.
  2. Những lợi ích khi sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến
  Khi xã hội ngày càng phát triển việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc, quản lý các thủ tục hành chính đang là xu thế tất yếu. Với Cổng dịch vụ công quốc gia đã và đang tạo ra một phương thức giao dịch điện tử hiện đại, minh bạch và rất nhiều lợi ích cho cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  (1) Lợi ích đối với cá nhân: Người dân được tiếp cận và sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của công dân dễ dàng và thuận tiện trên không gian mạng. Theo đó người dân có thể làm thủ tục ở bất kỳ đâu mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan chức năng.

  Những lợi ích đối với cá nhân khi sử dụng Cổng DVC quốc gia bao gồm:

  - Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày.

  - Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ;

  - Tránh/ hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu từ một bộ phận cán bộ quan liêu, hách dịch.

  - Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến; qua tin nhắn điện thoại; địa chỉ email.

  - Đảm bảo tính công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

  (2) Lợi ích đối với doanh nghiệp: Doanh nghiệp sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia có tài khoản dịch vụ công quốc gia doanh nghiệp do Cổng dịch vụ công quốc gia cấp cho đối tượng doanh nghiệp. Những lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ bao gồm:

  - Thực hiện quản lý hồ sơ, các vấn đề có liên quan đến người lao động dễ dàng, thuận tiên hơn.

  - Giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian đi lại, xử lý hồ sơ trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng.

  - Đơn giản hóa thủ tục hành chính.

  - Tránh hoặc hạn chế tình trạng quan liêu, nhận hối lộ từ một bộ phân cán bộ thoái hóa, biến chất.

  - Có thể thực hiện được các giao dịch điện tử ở mọi lúc mọi nơi, dễ dàng và thuận tiện. • Theo quy định tại Điều 27, LUẬT CĂN CƯỚC QUY ĐỊNH nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước gồm:

  1. Cơ quan quản lý căn cước của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân cư trú.

  2. Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định.

  3. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân.


 • Theo quy định tại Điều 24, các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước gồm:
  1. Các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:
  a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này (công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi).
  b) Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;
  c) Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;
  d) Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;
  đ) Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;
  e) Xác lập lại số định danh cá nhân;
  g) Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.
  2. Các trường hợp cấp lại thẻ căn cước bao gồm:
  Điều 21. Độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước
  1. Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.
  2. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.
  a) Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được, trừ trường hợp quy định tại Điều 21 của Luật này;
  b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.
  Trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước như thế nào\?
  Trả lời: Điều 25 quy định về trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước như sau:
  Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước từ 1/7/2024
  1. Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 của Luật này và cấp đổi thẻ căn cước thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật này (Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước).
  2. Trường hợp cấp đổi thẻ căn cước do xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính hoặc thay đổi, cải chính thông tin quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 của Luật này mà thông tin đó chưa được cập nhật, điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người cần cấp thẻ căn cước phải xuất trình các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh những thông tin đã thay đổi để thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  3. Cơ quan quản lý căn cước thu lại thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đã sử dụng đối với các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước.
  4. Việc cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 của Luật này được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước.
  Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ căn cước.
  Luật giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này./.


 • Theo đó, 10 điểm mới của Luật Căn cước gồm những nội dung sau:
  1. Chính thức đổi tên Căn cước công dân thành Căn cước (Điều 3)..

  2. Giá trị sử dụng của Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân đã được cấp (Điều 46):
  Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

  Thẻ Căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

  Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng.

  3. Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 01/01/2025 (Điều 46):
  Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến ngày 31/12/2024.

  4. Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước (Điều 18): :
  Thẻ Căn cước mới đã bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng, thay vào bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú.

  5. Mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước (Điều 18 và Điều 19)::
  Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

  Công dân Việt Nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nếu được cập nhật thông tin nơi ở hiện tại vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  6. Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi (Điều 23):
  Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

  Không thu nhận thông tin nhận dạng và sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi.

  7. Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch (Điều 3 và Điều 30):
  Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam, chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên.

  Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

  8. Bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử (Điều 31 và Điều 33)::
  Mỗi công dân Việt Nam được cấp 01 Căn cước điện tử. Căn cước điện tử của công dân được cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an tạo lập ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 (VNeID).

  Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

  9. Bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học (Điều 16 và Điều 23):
  Thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt đối với công dân từ đủ 06 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

  Thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp khi thực hiện thủ tục cấp căn cước.

  10. Bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước (Điều 22):
  Thông tin tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  Người dân đề nghị tích hợp thông tin vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp thẻ căn cước.

  Việc sử dụng thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.


 • Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023. Bãi bỏ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  Thông tư có 5 điều với các nội dung cần lưu ý:
  1.Thông tư này quy định về thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức). Thời hạn bảo quản tài liệu là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc, cụ thể:
  a) Thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Thông tư này.
  b) Thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động đặc thù của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Thông tư này.
  2. Đối với tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức chưa được quy định tại Thông tư này, các cơ quan, tổ chức căn cứ thời hạn bảo quản của tài liệu tương ứng để xác định.
  3. Thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ./.
  (Đính kèm Thông tư số 10/2022/TT-BNV)


 • UBND phường triển khai cập nhật, niêm yết các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, cụ thể người dân, doanh nghiệp truy cập đường dẫn, hoặc xem file đính kèm: https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


 • UBND PHƯỜNG TUYÊN TRUYỀN VỀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 98/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH;
  - Cụ thể truy cập đường dẫn: Https://datastudioktxh.tphcm.gov.vn/public/dashboard/fc3a8acc-e344-4715-a618-908f973727ce/\?disable_header=true


 • Ủy ban nhân dân phường Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 như sau:


 • Ủy ban nhân dân phường thông báo danh sách tuyên truyền viên pháp luật năm 2024 như sau:


 • UBND phường cập nhật, niêm yết, triển khai thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn theo quy định


 • UBND phường niêm yết Danh mục Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 6) theo quy định.


 • Hệ thống đã ngưng tiếp nhận hồ sơ, để nộp hồ sơ người dân/doanh nghiệp vui lòng truy cập
  Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn).


 • “Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội”. Một trong những chính sách đó là những quyền lợi của người dân khi tham gia Bảo hiểm Y tế 5 năm liên tục.
  1. Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT) 5 năm liên tục:
  “Người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến”
  Tức là, khi tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến), người dân sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.
  Khi được cấp giấy chứng nhận này, người dân sẽ không phải thanh toán phần cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám, chữa bệnh (hiện nay, khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến, hầu hết người bệnh chỉ được thanh toán 95% hoặc 80% chi phí trong phạm vi được hưởng).
  Ví dụ: Người lao động điều trị ung thư có tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT là 300 triệu đồng/năm khi chưa đủ điều kiện được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” sẽ phải cùng chi trả 20% chi phí khám, chữa bệnh BHYT tương ứng với 60 triệu đồng.
  Khi đã được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” thì sẽ không phải cùng chi trả 60 triệu đồng này nữa.
  2. Điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục
  Cũng theo quy định này, để được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh, người bệnh phải đáp ứng đủ 03 điều:
  (1) Tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên
  Tức là, trên thẻ BHYT có dòng chữ: “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: Từ …/…/…”.
  Lưu ý: Nếu có thời gian gián đoạn thì chỉ được gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.
  3. Khám chữa bệnh đúng tuyến là gì:
  Theo Thông tư 30/2020/TT-BYT, quy định 08 trường hợp khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến bao gồm:
  “(1) Đến KCB đúng cơ sở KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.
  (2) Thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đi KCB tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh.
  Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi KCB.
  (3) Đi cấp cứu.
  (4) Được chuyển tuyến KCB BHYT theo quy định, bao gồm:
  - Được chuyển tuyến theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015.
  - Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.
  - Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2016/TT-BYT ngày 26/2/2016.
  (5) Có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và KCB ban đầu tại cơ sở KCB cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.
  (6) Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến.
  (7) Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.
  (8) Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.”
  Với những quyền lợi khi tham gia BHYT cùng với những cải thiện việc khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập trong những năm qua, cũng như sự tham gia của các cơ sở y tế tư nhân, thì việc tham gia BHYT là một việc cơ bản, cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và giảm gánh nặng cho gia đình.


 • Đa Kao, ngày 19 tháng 4 năm 2022


 • Thực hiện Thông báo số 241/TB-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Ngày Giải Phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2022. Ủy ban nhân dân phường Đa Kao thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ như sau:
  1. Về việc nghỉ lễ:
  Ủy ban nhân dân phường Đa Kao nghỉ lễ Ngày Giải Phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2022 theo quy định trong 04 ngày từ thứ Bảy ngày 30 tháng 4 năm 2022 đến hết thứ Ba ngày 03 tháng 05 năm 2022.
  2. Về việc treo cờ Tổ quốc:
  Đề nghị Khu phố, Tổ dân phố, các Ban ngành đoàn thể phường phối hợp với Cảnh sát khu vực vận động Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường thực hiện treo cờ Tổ quốc 02 ngày: ngày 30 tháng 4 năm 2022 (Thứ Bảy) và ngày 01 tháng 5 năm 2022 (Chủ Nhật).
  3. Về công tác phòng cháy chữa cháy và giữ gìn vệ sinh môi trường:
  Đề nghị Cảnh sát khu vực phối hợp Khu phố, Tổ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố và Tổ tự quản tuyên truyền, vận động Nhân dân, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các biện pháp an toàn về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt nhắc nhở người dân khi đi du lịch nhiều ngày lưu ý tắt các thiết bị điện trong gia đình để đảm bảo an toàn điện và an toàn phòng cháy chữa cháy; phòng, chống cháy nổ; Giữ gìn và đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.
  4. Về đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ:
  Đề nghị Cảnh sát khu vực tuyên truyền trong Nhân dân nhằm tăng cường cảnh giác phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường; cảnh giác và đấu tranh với mọi âm mưu phá hoại, đặc biệt không tụ tập đua xe trái phép, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự; việc sử dụng flycam phải được sự cho phép của cơ quan chức năng. Khi phát hiện các vấn đề bất thường trên địa bàn, đề nghị cá nhân và tổ chức nhanh chóng thông tin ngay cho Công an phường qua số điện thoại: (028) 38.296.181
  5. Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19:
  Đề nghị Khu phố, Tổ dân phố, các Ban ngành đoàn thể phối hợp với Cảnh sát khu vực, Trạm y tế phường tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, giám sát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo quy định.
  Trên đây là thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Ngày Giải Phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2022; thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, giữ gìn vệ sinh mội trường, đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân phường đề nghị Trưởng công an phường, các Ban ngành đoàn thể phường, Khu phố, Tổ dân phố và các đồng chí được phân công thực hiện tốt các nội dung trên./.


 • Về việc gia hạn, tăng thẻ BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện


 • Trước tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay, Ủy ban nhân dân phường Đa Kao đề nghị các ban, ngành, khu phố, tổ dân phố và Nhân dân tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19 theo nội dung thông báo sau:


 • Hiện nay đang là mùa mưa, là điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi và phát triển có thể làm lây lan nhanh chóng bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng dân cư