Thông báo về việc phòng bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona nCoV 2019"Cách ly xã hội không phải phong tỏa đất nước"
HOTLINE: (028)38.297.821

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 ĐỖ HỮU CƯỜNG CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 0909.238.382
2 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ PHÓ CHỦ TỊCH VĂN HOÁ - XÃ HỘI 0904.153.046
3 TRẦN VĂN THẠCH PHÓ CHỦ TỊCH KINH TẾ - ĐÔ THỊ 0903.975.478
4 TRẦN HẢI ĐĂNG TRƯỞNG CÔNG AN 0909.299.001
5 TRẦN HOÀI NAM LONG CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ 0903.776.838