UBND phường đa kao xin thông báo : giao dịch thanh toán trực tuyến về thu tiền lệ phí hộ tịch và phí chứng thực qua VNPAY sẽ nhận từ ngày 1 đến ngày 27 hàng tháng, từ ngày 28 đến ngày cuối tháng sẽ thực hiện thanh toán tiền mặt tại quầy 1 cửa.
HOTLINE: (028)39.102.216
- Từ ngày (ngày/tháng/năm):
- Đến ngày (ngày/tháng/năm):

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA NGUYÊN TRẠNG

  STT Địa chỉ Nội dung Ngày thông báo Tải về
  1MAI LAN THẠCH
  ĐC:7/5 Hòa Mỹ
  Trang trí nội thất, sơn tường chống thấm29/11/2022
  2NGUYỄN THI MARI
  ĐC:004 Lô D1 Chung Cư 1A 1B
  Cải tạo nôi that trong nhà07/11/2022
  3TIET THI HÒA
  ĐC:30/1 Nguyên Binh Khiêm
  Cải tao nội that, sơn nuoc07/11/2022
  4NGUYỄN HOÀNG DŨNG
  ĐC:207/11 Nguyễn Văn Thủ
  Chống thấm sân thượng, đi lại đường điện, nước, sơn tường trong ngoài, thay hệ thống cửa.04/11/2022
  5NGUYỄN VAN THINH
  ĐC:26/24
  Cải tao nhà vê sinh, sơn nuoc, lot gach nên03/10/2022