UBND phường đa kao xin thông báo : giao dịch thanh toán trực tuyến về thu tiền lệ phí hộ tịch và phí chứng thực qua VNPAY sẽ nhận từ ngày 1 đến ngày 27 hàng tháng, từ ngày 28 đến ngày cuối tháng sẽ thực hiện thanh toán tiền mặt tại quầy 1 cửa.
HOTLINE: (028)39.102.216
Thành phần hồ sơ
Đóng

Những thủ tục - hồ sơ cần thiết:

 1. Quyết định thành lập.
 2. Danh sách Ban chủ nhiệm
 3. Danh sách hội viên
 4. Địa điểm luyện tập
 5. Quy chế hoạt động

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

THÔNG TIN YÊU CẦU:
- Tên đơn vị(*):
- Người đại diện(*):
- Số CMND/CCCD:
- Địa chỉ nhà(*):
- Điện thoại liên hệ(*):
- Email liên hệ(*):
Đăng ký nhận kết quả hồ sơ tại nhà
- Địa chỉ nhận kết quả(*): (Xem giá cước dịch vụ chuyển phát kết quả hồ sơ hành chính tận nhà tại đây)
Quý khách vui lòng đính kèm hình ảnh giấy tờ liên quan đến hồ sơ
Tên loại hồ sơChọn tập tinDanh sách tập tin đã đính kèm
Quyết định thành lập (*): Đính kèm tập tin
  Danh sách Ban chủ nhiệm. (*): Đính kèm tập tin
   Địa điểm luyện tập. (*): Đính kèm tập tin
    Quy chế hoạt động. (*): Đính kèm tập tin
     Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp
     Lưu ý: (*): Phần bắt buộc nhập.
     - Thời hạn tiếp nhận giải quyết là 10 ngày làm việc
     Qúy khách có đồng ý với thông tin đăng ký trên?

     Đồng ý Chỉnh sửa