UBND phường đa kao xin thông báo : giao dịch thanh toán trực tuyến về thu tiền lệ phí hộ tịch và phí chứng thực qua VNPAY sẽ nhận từ ngày 1 đến ngày 27 hàng tháng, từ ngày 28 đến ngày cuối tháng sẽ thực hiện thanh toán tiền mặt tại quầy 1 cửa.
HOTLINE: (028)39.102.216
Thông tin tên và so điện thoại của to trưởng dân phố khu nhà Nhà 189 Đinh Tiên Hoàng. P. Dakao. Q1. TP HCM. để làm nghĩa vu công dân. Trân trọng. 

NỘI DUNG (16/11/2022 - 12:18)

Toi muốn xin chính xác tên và so điện thoại của to trưởng dân phố khu nhà Nhà 189 Đinh Tiên Hoàng. P. Dakao. Q1. TP HCM. để làm nghĩa vu công dân. Trân trọng.

TRẢ LỜI (18/11/2022 - 17:06)

UBND phường Đa Kao xin chào ông/bà

Nhà 189 Đinh Tiên Hoàng thuộc tổ dân phố 92, khu phố 7. Tổ trưởng TDP 92 chị Như Thảo điện thoại 0902738880

Ủy ban nhân dân Phường Đa Kao luôn mong muốn nhận được sự đóng góp để xây dựng Phường Đa Kao ngày càng văn minh, hiện đại. Quý khách có hài lòng với nội dung trả lời của chúng tôi không?

Tốt
Bình thường
Kém
- Ý kiến khác (Những nhận xét có ích thường dài từ 100 ký tự trở lên):
- Họ tên:
- Điện thoại:
- Email:

(Việc cung cấp thông tin email, số điện thoại phục vụ cho việc gửi phản hồi kết quả xử lý phản ánh)