UBND phường đa kao xin thông báo : giao dịch thanh toán trực tuyến về thu tiền lệ phí hộ tịch và phí chứng thực qua VNPAY sẽ nhận từ ngày 1 đến ngày 27 hàng tháng, từ ngày 28 đến ngày cuối tháng sẽ thực hiện thanh toán tiền mặt tại quầy 1 cửa.
HOTLINE: (028)39.102.216
Báo cáo công ty Lotus có địa chỉ ở Số 8A Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh lừa đảo. 

NỘI DUNG (12/11/2022 - 17:17)

Công ty Lotus có địa chỉ ở Số 8A Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh lừa đảo

TRẢ LỜI (14/11/2022 - 07:41)

Cảm ơn thông tin phản ánh của ông.

UBND phường Đa Kao thông tin, tại địa chỉ 8A Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh khôgng có công ty Lotus hoạt động, Trường hợp ông giao dịch với công ty trên qua mạng internet vui lòng liên hệ cơ quan công an nơi thường trú trình báo để được giải quyết vụ việc theo quy định.

Ủy ban nhân dân Phường Đa Kao luôn mong muốn nhận được sự đóng góp để xây dựng Phường Đa Kao ngày càng văn minh, hiện đại. Quý khách có hài lòng với nội dung trả lời của chúng tôi không?

Tốt
Bình thường
Kém
- Ý kiến khác (Những nhận xét có ích thường dài từ 100 ký tự trở lên):
- Họ tên:
- Điện thoại:
- Email:

(Việc cung cấp thông tin email, số điện thoại phục vụ cho việc gửi phản hồi kết quả xử lý phản ánh)